Bransjens mest effektive maskinpark

Trefellerne AS har utstyret til å felle dine trær uansett hvor de står.

Våre maskiner

Malwa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, unt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Veigående skogsmaskin med Biojack

JCB’en er kjempen i vår maskinpark. Vi bruker denne for å få unna det tunge arbeidet raskest mulig. Denne maskinen har vi utviklet selv ved å kombinere en traktor med en Biojack (gripeklo med kniv) som oftest brukes i skogsindustrien. Kloen er montert på en kran bak på traktoren og har en effektiv rekkevidde på 12m. Når vi kombinerer denne maskinen med vår traktorkvern kan vi fylle en av våre tippbiler på under 2 minutter.

Traktorkvern

Traktorkvernen kobbles bak på traktoren for å kverne opp stammer og greiner til flis. Den drives av kraftuttaket på traktoren og kan kverne hele stammer på opp til 86cm i diameter og skiver på opp til 1,5m. Denne maskinen har kapasitet til å kverne 100m3 flis i timen.

Greenmech Beltekvern

Denne maskinen benytter vi til å kverne opp grener og mindre stammer i vanskelig terreng. Fremdrift er ved hjelp av belter av samme type som man finner på gravemaskiner. Beltene er montert på ben som kan forlenges individuelt. Dette gjør det mulig å operere maskinen i hellninger på opp til 35grader.

Tilhengerkverner

Vi har to tilhengerkverner som normalt trekkes bak tippbilene våre. Disse brukes som regel der når vi jobber i nærheten av en vei eller fortau. Grener og kvister kvernes da direkte inn i tippbilene og kjøres av gårde.

Stubbefreser

Stubbefreseren gnager vekk stubber og røtter til under bakkenivå slik at man kan så plen eller plante nye trær der de gamle stod. Denne maskinen har brede dekk som gjør at den er meget skånsom mot plen.

Tippbiler

Vi har to små lastebiler med tippeplan. Disse brukes til å kjøre vekk flis og er de virkelige arbeidshestene i maskinparken.