Stubbefresing

Vi fjerner alle spor etter stubber og røtter

Kontakt Trefellerne

Effektiv metode for eliminering av stubber og røtter

Når et tre er felt, vil det som regel også være ønskelig å få fjernet det som er igjen av stammen på treet. Stubbefresing er den mest effektive metoden for å bli kvitt stubber og synlige røtter i hagen. Trefellerne utfører fresing av stubber og røtter ned til omtrent 25 cm under jordoverflaten. Vi har utstyr for å ta på oss ulike typer oppdrag, og sørger for at alle spor etter stubben forsvinner uten at det etterlates sjenerende skader på plenen.

Etter at stubben er frest bort, er det klart for at det kan fylles på med jord eller plantes gress eller nye trær. Vi hjelper deg gjerne med ny beplantning, enten du vil legge plen eller plante små og store trær og busker. Ved planting av trær stiller vi med nødvendig utstyr, for eksempel kran og gravemaskin. 

Vi kan også hjelpe deg med å bli kvitt avfall etter trefelling og stubbefresing dersom dette er ønskelig. Husk da at dette må avtales på forhånd.

Skånsom metode for fjerning av stubber 

Stubbefresing er en meget effektiv måte å fjerne stubber og røtter på. Våre fresere har hjul med brede dekk, noe som gjør at fresing er mer skånsomt mot plenen enn hva en tradisjonell oppgraving vil være. Ved å la et roterende tannhjul spise seg ned i treet treffer man kun det man ønsker å fjerne, mens plen og annen nærliggende vegetasjon forblir urørt. Stubbefresing er en miljøvennlig måte å fjerne uønskede trestubber på. I tillegg er det svært kostnadseffektivt.

Egenutviklede maskiner effektiviserer arbeidsprosessene

For å kunne dekke behov og levere et best mulig tilbud til kundene våre, legger vi også fokus på å bygge og utvikle egne maskiner. Blant annet har vi designet egne stubbefresere som vi benytter ute hos kunder. Når vi bygger egne maskiner, er det med fokus på bærekraftig produksjon, sikkerhet og optimal funksjonalitet. Les mer om maskinparken vår her.

Vi kommer gjerne på befaring for å vurdere omfanget av oppdraget før vi setter i gang

Bestill gratis befaring i dag!