To menn med hjelmer på sager tre

Trygg trefelling

For å felle trær på en trygg og sikker måte kreves det utdanning og erfaring. Trefellerne AS er arborister med lang erfaring.

Trygg trefelling

Det er mye som kan gå galt når man skal felle trær. Store trær er en risiko for både mennesker, bygninger og maskiner. Skulle det gå galt kan føre til alvorlige ulykker. For å felle på en trygg og sikker måte er det viktig å vite hva man gjør, og ha gode, etablerte, sikkerhetsrutiner med riktig utstyr og maskiner.

For å felle trygt må du først sette deg inn i de riktige metodene. Sørg for at du har tatt alle forholdsregler, og sjekk at alt utstyr er i god stand. Det anbefales ikke å bruke motorsag uten erfaring og opplæring, spesielt ikke på store trær. Planlegg en fluktrute for forskjellige retning treet kan falle i. Husk at et tre kan falle før du er klar, og i en annen retning enn du forventer. Ha alltid noen med deg som er opplært i førstehjelp og kan ringe etter ambulanse.

Den eneste måten å felle et tre på en sikker og forsvarlig måte er å la en utdannet arborist gjøre jobben. Trefellerne AS er fullt ansvarsforsikret som betyr at om noe skulle gå galt er det vi som har ansvaret. Vi er erfarne arborister med lang erfaring. Vi tar alltid alle forholdsregler, og har stor fokus på sikkerhet og kvalitet.

Maskin og utstyr til trefelling

Det er alltid en risiko ved å felle store trær, men enkelte steder har en høyere risiko enn andre. I områder hvor det er stor boligbebyggelse, eller hvor det er vanskelig å komme seg fram, må man ha egnet maskineri og utstyr. Vi har en egen maskinpark som gjør at vi alltid har det riktig utstyret tilgjengelig. Så du kan være sikker på at jobben blir utført på en trygg og sikker måte, selv på de mest utfordrende stedene. 

Les mer om de forskjellige maskinene vi bruker til trefelling

Kontakt oss for en kostnadsfri og uforpliktende befaring

Har du behov for trefelling? Med en befaring kan vi gi deg råd rundt akkurat hva som trengs for å felle trær på en skånsom og forsvarlig måte. Vi har både ansvarsforsikring og personskadeforsikring, og kartlegger sikkerheten på alle jobbene vi utfører. Du kan alltid være sikker på å få en jobb utført av faglærte og erfarne arborister, til konkurransedyktige priser.

Ta kontakt for en kostnadsfri befaring for trefelling.

0