Rydding av tomt før du bygger hus

Uansett om du skal bygge en fritidsbolig, ønsker å dele opp hagen til nybygg eller om du skal prosjektere store bebyggelser, er tomterydding et nødvendig steg av prosessen.

Trefellerne er faglærte trefellere og sertifiserte arborister, med lang erfaring med tomterydding. Vi kan hjelpe deg med å finne den mest hensiktsmessige løsningen for ditt prosjekt.

Les mer om tomterydding her.

Et naturlig utgangspunkt for byggeprosjektet

Tomterydding er et naturlig utgangspunkt for alle typer nybygg. Før man kan begynne å bygge må man jo selvsagt ha en ryddig tomt å bygge på. Vi kan hjelpe deg, ikke bare med å klargjøre områder for bebyggelse, men også ved å hjelpe deg ta den riktige beslutningen om hvilke trær som bør fjernes og hvilke som bør stå igjen.

Trær er levende organismer som utvikler seg over tid. Trær som har stått lenge sammen vil knytte seg til hverandre og fungere som et større tre. Slike ting er det viktig å være klar over under tomteryddingen.

Hensyn til miljø, trivsel og sikkerhet

Trær og vegetasjon er med på å påvirke flere aspekter av en tomt. Trær absorberer vann og kan forhindre erosjon og jordskred. Men et tre kan også være til fare for liv og eiendom hvis det er plassert feil. Et tre kan gjøre stor skade hvis det blir felt av vind og storm. Riktig rydding av tomt er derfor helt avgjørende for å sikre trivsel, sikkerhet og miljø, både for beboerne av huset og det økologiske mangfoldet rundt.

En maskinpark tilpasset alle typer oppdrag

Vi har en omfattende maskinpark med skogsmaskiner og utstyr som kan håndtere både store og små oppdrag i vanskelig terreng. Det gjør at vi kan rydde tomter, også på utilgjengelige steder. Vi har også en stor biokvern som kan kverne opp trærne vi feller til biobrensel eller flis/hagebark. Dette er en bærekraftig måte å kvitte seg eller gjenbruk av avfall på.

Ta kontakt for en gratis befaring

Vi kan hjelpe deg med tomterydding. Trefellerne er profesjonelle, faglærte arborister med lang erfaring og en omfattende maskinpark. Ta kontakt i dag for en gratis befaring!

0