Riktig pleie i treets ulike livsfaser

Trær er levende organismer, og akkurat som mennesker går de gjennom forskjellige livsfaser som krever ulik pleie. Å vite akkurat hvordan man behandler ulike tresorter i ulike livsfaser krever kunnskap og erfaring.

Trefellerne er spesialister på trær, vi er sertifiserte arborister med lang erfaring i feltet. Vi kan hjelpe deg med dine trær, i alle av livets faser.

Trepleie, livsfase og alder

De eldste trærne i verden er flere tusen år gamle. Pinus longaeva er den tresorten som lever lengst. Verdens eldste tre var også fra denne slekten. Det het Prometheus og ble oppdaget i Great Basin nasjonalpark på slutten av femtitallet, og var over 5000 år gammelt da det ble felt i 1964. Det er hundre ganger mer enn levetiden til en palme, som er på rundt 50 år. Gjennomsnitt bjørk og grantrær blir ofte rundt 100 år.

Når det kommer til trepleie handler det altså om livsfaser og ikke selve alderen på treet. Her trenger hver tresort unik behandling. Trær går gjennom 3 ulike faser:

  • vekstfase til treet når full høyde
  • vekstfase når treet er i full høyde, men blir tyngre
  • degenerasjonsfase, denne fasen er ofte like lang og gjenspeiler seg som de andre fasene.

Nyplanting av trær

Den første livsfasen for treet er når det blir plantet. Det er mange hensyn som må tas for å være sikker på at treet blir levedyktig og vokser opp sunt og sterkt. Alt fra hvilken årstid det plantes i, til hvor mye sol og vann treet trenger og jorden det plantes i, er med på å påvirke levedyktigheten til et nyplantet tre.

Den beste årstiden å plante trær på er om høsten eller tidlig på våren - før knoppene spretter. Det skal helst være litt kjølig. Er det for varmt stimulerer dette toppvekst, noe som går ut over treets evne til å danne røtter. Du bør også redusere belastning på treet ved å sette opp støtter rundt.

Når det kommer til hvilken jordtype du bør plante i, er det som regel godt nok å kjøpe litt plantejord som du blander med den jorden som allerede er der du skal plante. Husk å vanne mye før det blir varmt slik at treet har masse energi til å slå ut røtter.

Hvordan ser man at treet er døende? Og er det mulig å redde det?

Det er ikke alltid like lett å legge merke til at treet er døende. Men det er noen tegn du kan se etter. Blir bladene brune om sommeren? Er det mange hull fra insekter? Et mer tydelig tegn er hvis du begynner å se sprekker i barken, eller det ikke lengre får blader på grenene.

Et par døde grener er ikke nødvendigvis et tegn på at treet er døende, men hvis det plutselig er mange døde grener er dette noe du bør være oppmerksom på. Du bør også være oppmerksom på om treet plutselig begynner å lene seg i en retning, det kan være et tegn på at den indre strukturen i treet er svakere.

Hvis du har et døende tre kan det være mulig å redde det, så lenge det kun er døende i enkelte områder. Hvis du mistenker at treet er sykt eller døende kan du ta kontakt med en arborist. En arborist kan gi treet en diagnose og si om treet kan reddes, og hvordan de i så tilfelle anbefaler å gå frem.

Sikring og felling av døde trær

Døde trær er svakere enn levende trær. De har større sjanse for å knekke og forårsake skade hvis det blir utsatt for storm og vind. Et dødt tre tiltrekker seg også sopp og skadedyr som kan spre seg videre til andre trær. Hvis et dødt tre faller kan det gjøre mye skade, og du som eier vil være ansvarlig for skaden fra treet. Det er altså en god idé å sikre eller felle et dødt tre så fort som mulig. Trefellerne kan hjelpe deg med å sikre treet ved svake forgreninger eller felle døde trær på en riktig og trygg måte.

Les mer om trefelling her.

Få hjelp av en arborist

For å være sikker på at treet får den beste pleien, i alle av livets faser, kan du få hjelp av en arborist. Trefellerne er spesialister på trær, vi er sertifiserte, faglærte arborister med lang erfaring.

Ta kontakt i dag for en gratis befaring, eller ring oss på 41 44 38 61.

0