grøntarealene til sameiet hamang gård

Ivaretar Sameiet Hamang Gårds grøntarealer

Sameiet Hamang Gård er et grønt og flott sameie hvor bebyggelsen er oppført på hageområdet til tidligere Hamang Gård. Sameiet består av 208 boenheter fordelt på 8 boligblokker og uteområder med store frukttrær, plener og friarealer. Styret er opptatt av at sameiet skal være et sted hvor beboerne trives. For å holde utearealene fine og frodige, benytter de tjenester fra Trefellerne. 

 

Ivaretar sameiets planter og vekster

Trefellerne har jobbet for Sameiet Hamang Gård med å ta vare på utearealene de siste tre årene. I løpet av denne tiden har de utført en del forskjellige oppgaver. 

 

– De har utført mange oppgaver! Vi har blant annet en gammel frukthage hvor de årlig har trepleie på alle trærne. Vi har mange forskjellige vekster og de ivaretar de aller fleste. Vi har hatt stubbefresing etter felling av trær som måtte bort og de har beskåret trær som er veldig høye. De har verktøyet til slike oppgaver, forteller Solvej Salling, som er styreansvarlig for grøntområdet. 

 

Nylig har Trefellerne vært hos dem for å felle et stort tre i forbindelse med en rehabilitering i sameiet. Da var de også behjelpelige med å skaffe et nytt tre som kunne erstatte det opprinnelige treet, og stod for alt fra planlegging til graving av grop til røtter. De skaffet også en kran så treet kunne plasseres der det skulle plantes.

 

I tillegg har de plantet en bøkehekk rundt avfallsstasjonen og har lagt ny plen på et område.

 

– Det er alltid pent og ryddig etter at de har vært her, kommenterer Salling.

 

Presise og pålitelige – med en omfattende fagkompetanse

Ifølge Salling er Trefellerne alltid er presise og overholder de avtalene de har inngått. De gjør den jobben de skal, men er samtidig flinke til å komme med forslag og innspill hvis det er noe de ser kan gjøres på en bedre måte. Forslagene deres er alltid godt begrunnet og viser at de besitter en omfattende fagkompetanse. 

 

Salling er tydelig på at sameiet vil fortsette å benytte Trefellernes tjenester også i fremtiden. Nå er de i gang med å få på plass et årshjul for utføring av ulike oppgaver som vil gi forutsigbarhet for alle parter. Hun forteller at Trefellerne har et godt rykte i området, og vil gjerne anbefale dem til andre med behov for trefelling, trepleie eller lignende oppgaver. 

 

Ønsker du hjelp med trepleie og felling av trær i hage, borettslag eller sameie? Ta kontakt med oss for en hyggelig prat!

0